Õppekava


Kiindumussuhte kujunemine. Beebivaatlus.

Õppe eesmärk

Kursuse eesmärgiks on omandada vaatlusoskus, kus põhitähelepanu on ema ja lapse varase suhtlemise üksikasjade märkamisel ja kiindumussuhte kujunemise mõistmisel.

Väljaõppe aluseks on psühhoanalüütiline arengukäsitlus ja psühhoteraapia meetodid ning nende edasiarendatud kaasaegne teooria.

Hariduse liik - tööalane koolitus.

Õppekava maht

Õppekava maht on arvestuslikult 12 AP (480 tundi), mis jaguneb järgnevalt:


5 AP (200 tundi) beebivaatlus

4 AP (160 tundi) iseseisev töö lugemismaterjalidega ning seminarid

3 AP (120 tundi) essee „Beebivaatluse kogemus” (5000 sõna)Õppeaeg

Õppekava täitmiseks on 14 kuud.

Õppijal on õigus kaitsta esseed kuni kuue kuu jooksul pärast õppekava auditoorse ja seminaride osa läbimist.

Õppetöö korraldus

Auditoorne õppetöö toimub regulaarselt kahel päeval kuus.

Õppetöö vorm on iseseisev vaatlus, vaatlusejärgne üleskirjutamine, töö kirjandusega ja vaatluste seminar.

Õpingute alustamise tingimused.

Omandatud või omandamisel kõrg- või rakenduskõrgharidus meditsiinis, psühholoogias, pedagoogikas või sotsiaaltöös.

Inglise keele rahuldav valdamine (erialase kirjanduse lugemiseks ja väliskoolitajatega kaasatöötamiseks)

Õpingute lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetamiseks peab õppija täitma õppekavas kehtestatud nõuded, sealhulgas esitama ja kaitsma essee.

Lõpetamisel antav dokument

Õppekava nõudeid täitnud isikule väljastab kool vastava tunnistuse.

Õppeainete loend ja maht (akadeemilistes tundides)

  1. Iseseisev vaatlus 200 tundi

Õppija vaatleb vabalt valitud beebit 1tund iga nädal beebi kodus

2. Seminarid 80 tundi

3 Individuaalne töö kirjandusega 80 tundi

4 Essee 120 tundi

Kirjandus

Piontelli Backwards in Time: A Study in Infant Observation by the Method of Esther Bick (1986)

T. B. Brazelton, B.G. Cramer The Earliest Relationship. Parents, Infants, and the Drama of Early Attachment (1991)

W. Bion Learning from Experience (1994)

J. Bowlby A Secure Base (2005)

M. Mahler The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation (2000).

D.Stern The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology (2000)

J. Raphael- Leff Parent- Infant Psychodynamics. Wild Things, Mirrors, Ghosts. (2004)

M. Brummer, H. Enckell Laste ja noorte psühhoteraapia. (2007) Tallinn, Cum Grano.

K. Mangs, B. Martell Psühhoanalüütiline arengukäsitlus 0-20 eluaastani (2000) Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus.


Õppekava edukalt läbinu oskab märgata ema ja lapse vahelise suhte arengu üksikasju, hinnata selle suhte olemust ja eripära, märgata ja mõista ülekandesuhte osa kõigi osapoolte käitumises ning selle mõju lapse arengule.