Psühhoanalüütilise arengukäsitluse algus jääb 20.sajandi algusaastatesse, mil Austrias ja Suurbritannias ilmusid esimesed artiklid ja ettekanded laste psüühika arengu ja laste psühhoteraapia põhimõtete kohta Anna Freudilt ja Melanie Kleinilt. Psühhoanalüütiline lähenemine rõhutab lapsepõlvekogemuse olulisust arenguprotsessis.

Põhjalikku väljaõpet laste ja noorukite psühhoteraapia vallas alustati Londonis, Tavistocki kliinikus 1947.aastal.

Võimalus ja lootus saada ka Eestis psühhoanalüütilisel arengukäsitlusel põhinevaid teadmisi ja oskusi tööks lastega, tekkis esmakordselt 1995 a , mil Eestit külastas parun Nils Otto von Taube. Nils Otto von Taube (25.07.1928 – 11.03.2008) oli eesti päritolu Inglismaa ärimees ja fondihaldur. Lisaks tema mitmekülgsele tegevusele teaduse sponsorina vastiseseisvunud Eestis tuli ta siia ka sooviga aidata luua võimalusi laste abistamiseks ehk aidata arendada Eestis laste psühhoteraapia alast väljaõpet.

Tänu õnnelikule kohtumisele kliinilise lapsepsühholoogi Reet Montoneniga (25.12.1959 – 27.01.2008), kes oli juba aastaid otsinud taolist võimalust eesti lastega töötavate spetsialistide jaoks, sai selle väljaõppe korraldamine teoks.

Esimene koolituspäev toimus aasta hiljem Tartus. Osalejaid oli üle saja - psühholoogid, psühhiaatrid, eripedagoogid. Spetsialistidest, kes olid huvitatud pikemaajalisest laste psühhoteraapia-alasest väljaõppest moodustus 40 liikmeline grupp. Õpetajad –psühhoterapeudid olid pärit Suurbritanniast : George Crawford (Scottish Institute of Human Relations), Juliet Hopkins (Tavistock Clinic) ja Lydia Tischler ning Anita Colloms ja Alan Levy (British Association of Psychotherapists) ja Soomest : Marja Schulman (Therapeia Foundation)

2004 a. juunikuus lõpetasid koolitusprogrammi kaheksa väsinud, kuid õnnelikku laste- ja noorukite psühhoterapeuti.

2003 a. loodi koolituse lõpetajate poolt Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts (EPLS). Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on ühendada laste psühhoanalüütilisi psühhoterapeute ja laste psühhoanalüütikuid ning arendada Eestis lastega seotud psühhoanalüütilist käsitlust. Ühing on EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - http://efpp.org/) täisliige.

Eesmärkide täitmiseks lõi EPLS oma koolituskeskuse, mis tegeleb psühhoanalüütilise meetodiga lastega töötavate spetsialistide supervisiooni ja koolitusega.